مطالب خواندنی-شنیدنی-دیدنی-فکرکردنی

یکی از شاگردان برجستهء امام صادق علیه السلام خدمت ایشان رسید
وعرض کرد : آقاجان ٬ آن مهدی موعود که فرمودید کی خواهد آمد؟؟؟
حضرت فرمودند : چرا سوال میکنی؟؟
عرضه داشت : آقاجان٬ سینه هایمان تنگ شده٬ دشمنانمان زیاد شده٬
سرزنشمان میکنند. ببینید مردم با ما چه میکنند.
فساد و تنگدستی و بی عدالتی در میان مردم رواج پیدا کرده٬
پس کی آن موعود می آید تا ما و دنیا را از ظلم و ستم برهاند؟؟؟
حضرت فرمودند : برخیز و برو که تو به فکر خودت و دنیایت هستی و
میخواهی اوضاعت بهتر شود که برای فرج او دعا میکنی و
او را میخوانی و میخواهی ٬ تو به ماکاری نداری ....((القطره))


+نوشته شده در شنبه 2 بهمن 1389 ساعت08:15 ب.ظ توسط | نظرات |