مطالب خواندنی-شنیدنی-دیدنی-فکرکردنی

اسلام در کنار خدمات فرهنگی زیادی که به دنیا عرضه کرد، در رشد و توسعه علم نیز نقش اساسی داشت. یکی از بزرگ‌ترین خدمت‌های  اسلام به دنیای علم، دریچه‌هایی بود که دانشمندان مسلمان بر روی دانش ریاضی باز کردند. از جمله این کمک‌ها، آشنا کردن اروپایی‌ها با عددهای عربی بود. تا آن زمان اروپایی‌ها از اعداد رومی استفاده می‌کردند. نوشتن این اعداد بسیار دشوار بود و به جرئت می‌توان گفت اگر این تغییر صورت نمی‌گرفت، ریاضیات نمی‌توانست تا به اینجا پیشرفت کند.

برای این که بدانید نوشتن این اعداد چقدر سخت بود بخشی از آن‌را برایتان می نویسیم:

1=I
II =2
3=III
4=IV
5=V
6=VI
VII=7
8=VIII
9=XI
10=X
50=L
100=C
500=D
1000=M 

اگر می خواستیم بنویسیم 1388 باید چنین عمل می کردیم: MCCCLXXXVIII
می‌بینید که برای انجام یک محاسبه ساده ریاضی باید چند صفحه سیاه و چقدر وقت تلف می‌شد!


+نوشته شده در یکشنبه 17 بهمن 1389 ساعت10:39 ق.ظ توسط | نظرات |