مطالب خواندنی-شنیدنی-دیدنی-فکرکردنی

دیشب در مجلس جشنی آقای سید محسن هاشمی از اعضای هیئت استفتای آیت الله سیستانی در قم رو دیدم و از اون جا که حسب التجربه ایشون رو در نقل فتاوا دقیق دیده بودم درمورد بانک و مسائل اون که نقلهای مختلفی در مورد فتوای آیت الله سیستانی وجود داره پرسیدم ، این محصل جوابهای ایشان :

آیت الله سیستانی کماکان دولت رو مالک نمیدونند ، و تنها در مقام حاکم شرع حسابهای جاری ( بعنوان قرض ) و سود حسابهایی که بر اساس صورت معامله شرعی ( مانند مضاربه ) تحقق پیدا کرده رو تنفیذ کردند و این تنفیذ مقید به کشور یا شرایط خاصی نیست ، در مورد معاملاتی که با موسسات دولتی میشود هم مالکیت بیمارستانها و آموزش و پرورش رو علی الخصوص تنفیذ کرده و اونها رو مالک و معامله رو صحیح میدونند
درمورد بانکهای خصوصی البته این مشکل وجود ندارد و حسابهای جاری که مطلقا بدون اشکال است و در مورد سود حسابهای سپرده هم مالکیت سود رو منوط به صحیح بودن صورت معامله دونسته اند ، هر چند اگر صورت معامله نیز نادرست باشد  ،چون معامله با بانک خصوصی است و مالک قطعا راضی ، تصرف در آن سود در هر صورت جایز است

 

پ ن 1 : در مورد عنوان حساب بانکهای دولتی ، ایشون واریز مبلغ به حساب دولتی رو کماکان اتلاف مال میدونند و مال مجهول المالک میشود ، ولی بعنوان حاکم اجازه میدهند که به عنوان قرض داده شود و ایشون این مقارضه رو تنفیذ میکنند و برای حاکم ورای حق تصدق مجهول المالک ، تنفیذ معالمات با اون رو هم قائلند
پ ن 2 : سودهایی که مثل سازمان حج برای سپرده های حج در نظر میگرند ، اگر اخذ شود نصفش باید صدقه داده شود ولی اگر در هزینه و سپرده حساب شده و پولی بعنوان سود به زائر داده نشود این پرداخت نصف لازم نیست
پ ن 3 : آن ذیل درمورد بانکهای خصوصی کمی عجیب است و التزام به این مبنا خیلی مسائل رو تغییر میدهد ، طرفه اینکه خود ایشون تصریح کردن که آیت الله سیستانی این رو بمثابه " ثمن الکذا سحت " گرفته و بخاطر رضایت مالک تصرف رو درست میدونند
پ ن 4 : از اینکه در بین این آشفته بازار بحثهای سیاسی این آیتم طولانی رو نوشتم عذرخواهم !

از من ومتعه ام

+نوشته شده در چهارشنبه 4 اسفند 1389 ساعت12:17 ب.ظ توسط | نظرات |