مطالب خواندنی-شنیدنی-دیدنی-فکرکردنی

جالب این كه حتّى منكران ازدواج موقّت (یعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته اند، تدریجاً به نوعى ازدواج ـ شبیه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسیار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به این ترتیب كه اجازه مى دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! یعنى دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت كه در این جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

و جالب تر این كه اخیراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهیم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شیعه پیروى كنیم، آیا مانعى دارد؟
گفتیم: هیچ مانعى ندارد!
آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسیار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!
آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نیاورد.
بنابراین نتیجه مى گیریم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر این كه نوع مشابه آن، یعنى نكاح مسیار را پیشنهاد كنند و به همین جهت در روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هیچ كس آلوده زنا نمى شد».
همچنین آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نیازهاى واقعى محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس رانى خود ساختند، آنها نیز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شریك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.
به هر حال، اسلام كه یك آیین الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نیازهاى واقعى انسان ها را پیش بینى كرده، ممكن نیست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانیده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ این حكم اسلامى هستند كه خواهیم دید دلیل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.


+نوشته شده در یکشنبه 6 تیر 1389 ساعت11:27 ب.ظ توسط | نظرات |